Wyszukiwarka

TELEFON: +48 22 206 55 55     Email: office@forfarm.eu
  • fr-FR
  • English (UK)

Firma Forfarm Sp. z o.o. zbiera wszystkie informacje dotyczące bezpieczeństwa stosowania produktów, dla których jest importerem równoległym, rejestruje je i monitoruje.

Prosimy o zgłaszanie do nas każdego zaobserwowanego niepożądanego działania oraz każdej innej informacji o bezpieczeństwie stosowania produktów, dla których jesteśmy importerem równoległym.

Działaniem niepożądanym produktu leczniczego (Ustawa Prawo Farmaceutyczne) jest każde szkodliwe i niezamierzone działanie produktu leczniczego.

Jeżeli jesteś pacjentem, przedstawicielem ustawowym lub opiekunem faktycznym pacjenta i chciałbyś zgłosić działanie niepożądane jednego z naszych produktów, prosimy o wypełnienie załączonego poniżej formularza. Prosimy o wypełnienie formularza najdokładniej jak to możliwe.

Pobierz Formularz zgłoszenia działania niepożądanego produktu leczniczego dla pacjenta/ opiekuna pacjenta

 

Jeśli jesteś  fachowym pracownikiem służby zdrowia i chcesz zgłosić działanie niepożądane prosimy o wypełnienie załączonego poniżej formularza.

Pobierz Formularz zgłoszenia działania niepożądanego

 

Jeśli chcesz zgłosić fakt zastosowania produktu leczniczego, dla którego importerem równoległym jestForfarm Sp. z o.o., u kobiety w ciąży, prosimy o wypełnienie załączonego poniżej formularza.

Pobierz Formularz narażenia na lek w czasie ciąży

 

Każdy kosmetyk może wywołać podrażnienie lub reakcję alergiczną, czyli niepożądane działanie. Takie reakcje są indywidualnie zależne od organizmu i wywoływane są przez różne czynniki nie tylko przez składniki kosmetyków, ale także przez składniki pożywienia, pyłki roślin, roztocza lub sierść zwierząt. Należy, więc obserwować swoje ciało, a przypadku silnego podrażnienia skontaktować się lekarzem dermatologiem.

W przypadku zaobserwowania działania niepożądanego po zastosowaniu kosmetyku prosimy o wypełnienie załączonego poniżej formularza.

Pobierz Formularz niepożądanego działania kosmetyku.

 

Wypełniony Formularz należy przesłać:

Forfarm Sp. z o.o.,
ul. Chełmżyńska 219
04-458 Warszawa

Osoba odpowiedzialna za nadzór nad bezpieczeństwem farmakoterapii (QPPV)
Kontakt całodobowy (24h/dobę, 7 dni w tygodniu)
Kamil Rupieta
tel. kom. +48 516 098 801

Informujemy, że podane przez Państwa informacje są traktowane jako poufne. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Forfarm Sp. z o.o. oraz Rapofarm Kamil Rupieta (firma odpowiedzialna za przyjmowanie, analizę i raportowanie incydentów medycznych) na podstawie Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych i art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust. 2 lit. i Rozporządzenia UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. wyłącznie do celów związanych z realizacją obowiązku monitorowania bezpieczeństwa produktów.

Siedziba firmy

Forfarm Sp. z o.o.
04-458 Warszawa
ul. Chełmżyńska 219
+48 22 206 55 55
office@forfarm.eu

Hurtownia farmaceutyczna

Forfarm Sp. z o.o.
04-458 Warszawa
ul. Chełmżyńska 219
Zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej nr: GIF-N-411/649/1-6/MSH/12, GIF-N-4430/46/AB/12

Polityka Plików Cookies
Copyright © 2016. Forfarm Sp. z o.o..