Wyszukiwarka

TELEFON: +48 22 206 55 55     Email: office@forfarm.eu
  • fr-FR
  • English (UK)

Zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. Nr 107, poz. 679) oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie kryteriów raportowania zdarzeń z wyrobami, sposobu zgłaszania incydentów medycznych i działań z zakresu bezpieczeństwa wyrobów (Dz.U. Nr 33, poz. 167):

Incydent medyczny może zgłosić Prezesowi Urzędu każdy, kto powziął informację o incydencie medycznym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Jeśli chciałbyś zgłosić incydent medyczny jaki wystąpił po zastosowaniu wyrobu medycznego – dokładnie wypełnij drukowanymi literami formularz, następnie prześlij go:

Forfarm Sp. z o.o.,
ul. Chełmżyńska 219
04-458 Warszawa

Kopię zgłoszenia incydentu prosimy o przesłanie Prezesowi Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, pocztą elektroniczną (adres: incydenty@urpl.gov.pl), faksem (nr 22 492 11 29), listem poleconym lub przesyłką kurierską (al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa).

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących zgłoszenia incydentu medycznego prosimy o kontakt pod nr telefonu 516 098 801.

Informujemy, że podane przez Państwa informacje są traktowane jako poufne. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Forfarm Sp. z o.o. oraz Rapofarm Kamil Rupieta (firma odpowiedzialna za przyjmowanie, analizę i raportowanie incydentów medycznych) na podstawie Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych i art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust. 2 lit. i Rozporządzenia UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. wyłącznie do celów związanych z realizacją obowiązku monitorowania bezpieczeństwa produktów.

Siedziba firmy

Forfarm Sp. z o.o.
04-458 Warszawa
ul. Chełmżyńska 219
+48 22 206 55 55
office@forfarm.eu

Hurtownia farmaceutyczna

Forfarm Sp. z o.o.
04-458 Warszawa
ul. Chełmżyńska 219
Zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej nr: GIF-N-411/649/1-6/MSH/12, GIF-N-4430/46/AB/12

Polityka Plików Cookies
Copyright © 2016. Forfarm Sp. z o.o..