Wyszukiwarka

  • fr-FR
  • English (UK)

Zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. Nr 107, poz. 679) oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie kryteriów raportowania zdarzeń z wyrobami, sposobu zgłaszania incydentów medycznych i działań z zakresu bezpieczeństwa wyrobów (Dz.U. Nr 33, poz. 167):

Incydent medyczny może zgłosić Prezesowi Urzędu każdy, kto powziął informację o incydencie medycznym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Jeśli chciałbyś zgłosić incydent medyczny jaki wystąpił po zastosowaniu wyrobu medycznego – dokładnie wypełnij drukowanymi literami formularz, następnie prześlij go:

Forfarm Sp. z o.o.,
ul. Chełmżyńska 219
04-458 Warszawa

Kopię zgłoszenia incydentu prosimy o przesłanie Prezesowi Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, pocztą elektroniczną (adres: incydenty@urpl.gov.pl), faksem (nr 22 492 11 29), listem poleconym lub przesyłką kurierską (al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa).

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących zgłoszenia incydentu medycznego prosimy o kontakt pod nr telefonu 516 098 801.

Informujemy, że podane przez Państwa informacje są traktowane jako poufne. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Forfarm Sp. z o.o. oraz Rapofarm Kamil Rupieta (firma odpowiedzialna za przyjmowanie, analizę i raportowanie incydentów medycznych) zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) wyłącznie do celów związanych z realizacją obowiązku monitorowania bezpieczeństwa produktów.

About us

Forfarm Sp. z o.o. started up with the commercial activity at the end of 2006. We are a pharmaceutical wholesale company with an established position in the pharmaceutical market. We focus on the parallel import of medicinal products and export to the EU countries.

  • Nasza misja
    The parallel import procedure has been present on the EU market for over 40 years. In Poland it became possible in 2004, upon Poland’s accession to the EU. Based on the principle of the free movement of goods we can offer high quality medicinal products at competitive prices. Our parallel import licences


Read more

Contact

Forfarm Sp. z o.o.
04-458 Warszawa
ul. Chełmżyńska 219
+48 22 206 55 55
office@forfarm.eu

The pharmaceutical wholesale company

Forfarm Sp. z o.o.
04-458 Warszawa
ul. Chełmżyńska 219
Permission to run a pharmaceutical wholesaler: GIF-N-411/649/1-6/MSH/12, GIF-N-4430/46/AB/12

Cookies Policy
Copyright © 2016. Forfarm Sp. z o.o..